U bevindt zich hier: Home » Informatie » Fiscale aspecten » Groengarantie tussen twee particulieren

compleetFiscale aspecten

Groengarantie tussen twee particulieren

shutterstock_74939638.jpgVoorbeeld:
Een huisbezitter koopt Groengarantie compleet op het perceel naast zijn huis. Dit perceel is in eigendom van een andere particulier, de grondeigenaar, die bereid is Groengarantie compleet te verkopen. Hij wil afspreken de komende 10 jaar het land als akkerland te blijven gebruiken. Momenteel wordt op deze grond graan verbouwd en voert de grondeigenaar geen andere landbouwactiviteiten uit op het perceel. Uitgangspunt van dit voorbeeld is dat twee personen uit hun eigen naam (dus als privé persoon) een Groengarantie compleet afsluiten.

Inkomstenbelasting

Verkoper (de grondeigenaar)
De positie van de verkoper is voor de inkomstenbelasting afhankelijk van wie werkzaamheden op de grond verricht:

Koper
In een toelichting van de Minister van Financiën van 10 juni 2010 wordt uiteengezet dat de eigen woning regeling van toepassing is op belastingplichtige rechten die verband houden met de woning. Ook als de regeling al van toepassing was (bijvoorbeeld bij een bestaande woning) kan bijkoop van rechten leiden tot verbetering van het eigendom. In beide gevallen kunnen de kosten van de rechten worden aangemerkt als een eigen woning schuld en zijn de betaalde rente en kosten aftrekbaar voor het inkomen. Het is verdedigbaar dat Groengarantie hier onder valt, het is echter niet duidelijk of dit ook de bedoeling van de wetgever is. Een periodieke betaling kan zeer waarschijnlijk niet leiden tot aftrekbaarheid. Het zelfde geldt voor afkoop van de vergoeding op een later moment.

Omzetbelasting

Bij afsluiten van Groengarantie tussen twee particulieren is er geen sprake van omzetbelasting.

Verkoper
Als de verkoper echter een persoon is die gedurende langere tijd gronden verpacht wordt deze aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. Levering van goederen is onderworpen aan heffing van omzetbelasting. Er zijn geen reguliere uitzonderingen op deze constructie waarmee de heffing in mindering gebracht kan worden. Aangezien Groengarantie compleet contractueel wordt vastgelegd is er sprake van een zakelijk recht op een onroerende zaak die te handhaven is ten opzicht van iedereen (omdat deze gebonden is aan een locatie). Uitzichtgarantie betreft dus geen persoonlijk recht. Volgens Europese wet- en regelgeving is er bij een recht op een onroerende zaak sprake van levering van een onroerende zaak en levering van een onroerende zaak is vrijgesteld van heffing van omzetbelasting.

Overdrachtsbelasting

> Download de volledige uitwerking van dit voorbeeld.
 

Wijk realiseert met agrariërs uitloopgebied.

04 december 2011

Veel wijken hebben helaas maar weinig uitloop mogelijkheden: open gebieden in dorpen en steden zijn volgebouwd en omliggend agrarisch land is moeilijk toegankelijk. Groengarantie kan ervoor zorgen dat de recreatieve ontsluiting wordt verbeterd en het landschap een impuls kan krijgt, zowel financieel als in betrokkenheid van de omwonenden. Veel wijken hebben helaas maar weinig uitloop mogelijkheden: open gebieden in dorpen en steden zijn volgebouwd en omliggend agrarisch land is moeilijk toegankelijk. Groengarantie kan ervoor zorgen dat de recreatieve ontsluiting wordt verbeterd en het landschap een impuls kan krijgt, zowel financieel als in betrokkenheid van de omwonenden. Lees meer...