U bevindt zich hier: Home » Informatie » Fiscale aspecten » Groengarantie tussen een agrarier en een particulier

Fiscale aspecten

Groengarantie tussen een agrariër en een particulier

Voorbeeld:
Een huisbezitter koopt Groengarantie compleet op het perceel naast zijn huis. Dit perceel is in eigendom van een agrariër die bereid is Groengarantie compleet te verkopen. Hij wil afspreken de komende 10 jaar het land als akkerland te blijven gebruiken. Momenteel verbouwt hij graan op het perceel. Uitgangspunt in dit voorbeeld is dat de koper uit eigen naam (dus als privé persoon) een Groengarantie compleet koopt en een agrarische ondernemer deze verkoopt.

Inkomstenbelasting


Verkoper

De vergoeding behoort tot de te belasten winst uit de onderneming. Binnen de eenmalige vergoeding moet een splitsing worden aangebracht tussen vergoeding voor de waardedaling van de grond en andere onderdelen. De vergoeding voor de waardedaling van de grond zal in mindering komen op de boekwaarde van de grond (daarmee is het een onderdeel van de landbouwvrijstelling) en daardoor zonder heffing van inkomstenbelasting kunnen worden gerealiseerd. Andere onderdelen zijn wel belast. Voor een agrariër is het dus van belang om de waardedaling (bijvoorbeeld door taxatie) zo groot mogelijk te laten zijn en de overige onderdelen zo laag mogelijk. De wijze waarop de vergoeding is geformuleerd is daarmee van groot belang voor de agrariër.

Koper
In een toelichting van de Minister van Financiën van 10 juni 2010 wordt uiteengezet dat de eigen woning regeling van toepassing is op belastingplichtige rechten die verband houden met de woning. Ook als de regeling al van toepassing was (bijvoorbeeld bij een bestaande woning) kan bijkoop van rechten leiden tot verbetering van de eigendom. In beide gevallen kunnen de kosten van de rechten worden aangemerkt als een eigen woning schuld en zijn de betaalde rente en kosten aftrekbaar voor het inkomen. Het is verdedigbaar dat Groengarantie hier onder valt, het is echter niet duidelijk of dit ook de bedoeling van de wetgever is. Een periodieke betaling kan zeer waarschijnlijk niet leiden tot aftrekbaarheid. Het zelfde geld voor afkoop van de vergoeding op een later moment.shutterstock_3464503.jpg

Omzetbelasting

De conclusie, dat er geen omzetbelasting kan worden uitgekeerd, is vergelijkbaar met het voorbeeld waarbij twee particulieren Groengarantie compleet afsluiten. De oorzaak is echter deels anders: bij een jaarlijkse vergoeding is de vergoeding een prestatie die aan heffing van omzetbelasting is onderworpen. Op grond van jurisprudentie is het verdedigbaar dat er een causaal verband is tussen vergoeding en prestatie, maar dat er geen verbruik door afnemer te onderkennen is. Dit te meer omdat het vaak zal gaan om een zaak in het algemeen belang. Gevolg is dat de jaarlijkse vergoeding vrij van omzetbelasting kan worden uitgekeerd.

Overdrachtsbelasting

> Download volledige uitwerking van dit voorbeeld. 

Wijk realiseert met agrariërs uitloopgebied.

04 december 2011

Veel wijken hebben helaas maar weinig uitloop mogelijkheden: open gebieden in dorpen en steden zijn volgebouwd en omliggend agrarisch land is moeilijk toegankelijk. Groengarantie kan ervoor zorgen dat de recreatieve ontsluiting wordt verbeterd en het landschap een impuls kan krijgt, zowel financieel als in betrokkenheid van de omwonenden. Veel wijken hebben helaas maar weinig uitloop mogelijkheden: open gebieden in dorpen en steden zijn volgebouwd en omliggend agrarisch land is moeilijk toegankelijk. Groengarantie kan ervoor zorgen dat de recreatieve ontsluiting wordt verbeterd en het landschap een impuls kan krijgt, zowel financieel als in betrokkenheid van de omwonenden. Lees meer...