U bevindt zich hier: Home » Informatie » Drie vormen Groengarantie » Groengarantie 'uitgebreid'

Groengarantie ‘uitgebreid’: Kettingbeding

Als de agrariër en de buurman van het voorbeeld willen dat de opvolgende partijen gebonden zijn aan hun onderlinge afspraken kan een kettingbeding gebruikt worden. In de schriftelijke overeenkomst wordt dan afgesproken dat gedurende de looptijd van de overeenkomst de gemaakte afspraken zullen gelden voor eventuele volgende eigenaren (opvolgende partijen). De partij die tot verkoop van grond of huis overgaat is dan gehouden de gemaakte afspraken ook op te leggen aan de nieuwe eigenaar. Die nieuwe eigenaar is vervolgens ook verplicht om de gemaakte afspraken op te leggen aan zijn opvolger (enzovoorts). Om ervoor te zorgen dat zowel de agrariër, de buurman en de volgende eigenaren de verplichtingen zullen opleggen aan hun opvolgers moet er in de overeenkomst een boetebeding worden opgenomen. Hierin worden de partijen verplicht tot het ‘doorrijgen’ van de gemaakte afspraken. Doen ze dit niet dan kan de boete door de andere partij opgeëist worden.

Een schriftelijke overeenkomst met een kettingbeding bestaat dus altijd uit drie elementen:

Het voorbeeld van de agrariër en de buurman zou kunnen leiden tot de volgende verplichting / afspraken:

  1. Partij 1 is verplicht om het perceel aan “De Slangenburg 6 te Neerpelt”, kadastraal bekend “gemeente Neerpelt, sectie F nummer 610” (hierna: het perceel 1), gedurende tien jaar, ingaande vandaag, te gebruiken als graasveld voor koeien.
  2. Partij 2, eigenaar van het perceel aan “De Slangenburg 8 te Neerpelt”, kadastraal bekend “gemeente Neerpelt, sectie F nummer 612” (hierna: het perceel 2), is voor het overeenkomen van deze verplichting een periodieke vergoeding verschuldigd van vijfenzeventig euro (€ 75,00) per half jaar, bij vooruitbetaling te voldoen, ingaande vandaag.

shutterstock_64106725.jpgEen kettingbeding kan in een notariële akte worden vastgelegd. Inschrijving van een kettingbeding in de openbare registers is niet mogelijk, tenzij het kettingbeding wordt gekoppeld aan een inschrijfbaar feit (zoals een erfdienstbaarheid of een kwalitatieve verplichting). Het voordeel van de inschrijving in openbare registers is dat daarmee de gemaakte afspraken ook voor derden kenbaar zijn.
 

> Download  voorbeeld van een schriftelijke overeenkomst met kettingbeding.

Voordelen van een schriftelijke overeenkomst met kettingbeding:

Nadeel van kettingbeding:

 

Wijk realiseert met agrariërs uitloopgebied.

04 december 2011

Veel wijken hebben helaas maar weinig uitloop mogelijkheden: open gebieden in dorpen en steden zijn volgebouwd en omliggend agrarisch land is moeilijk toegankelijk. Groengarantie kan ervoor zorgen dat de recreatieve ontsluiting wordt verbeterd en het landschap een impuls kan krijgt, zowel financieel als in betrokkenheid van de omwonenden. Veel wijken hebben helaas maar weinig uitloop mogelijkheden: open gebieden in dorpen en steden zijn volgebouwd en omliggend agrarisch land is moeilijk toegankelijk. Groengarantie kan ervoor zorgen dat de recreatieve ontsluiting wordt verbeterd en het landschap een impuls kan krijgt, zowel financieel als in betrokkenheid van de omwonenden. Lees meer...