U bevindt zich hier: Home » Disclaimer

Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden.
De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.
 
Nationaal Groenfonds, InnovatieNetwerk, WERV gemeenten en Wing hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die het betrouwbaar acht. We garanderen echter niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm.

Nationaal Groenfonds, InnovatieNetwerk, WERV gemeenten en Wing wijzen iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
 
Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Nationaal Groenfonds, InnovatieNetwerk, WERV gemeenten en Wing niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Nationaal Groenfonds, InnovatieNetwerk, WERV gemeenten en Wing wijzen iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.
 
Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Nationaal Groenfonds, InnovatieNetwerk, WERV gemeenten en/of  Wing wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.
 
Deze website en richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.
 

Aan de slag?

U kunt Groengarantie direct toepassen. Extra informatie over de verschillende mogelijkheden en voorbeeldcontracten vindt u onder informatie en drie vormen van Groengarantie.

 

Voorbeelden

Projectontwikkelaar koopt uitzicht

04 december 2011

Bij de aanleg van nieuwe woonwijken wordt met veel verschillende zaken rekening gehouden; van het aantal parkeereenheden per woning tot nabijheid van diverse voorzieningen. Bij aanleg van een wijk moet ook vaak natuur gecompenseerd worden. De zekerheid die nieuwe bewoners krijgen over hun uitzicht, uitloop en groen in hun directe omgeving is echter vaak zeer beperkt. Bij de aanleg van nieuwe woonwijken wordt met veel verschillende zaken rekening gehouden; van het aantal parkeereenheden per woning tot nabijheid van diverse voorzieningen. Bij aanleg van een wijk moet ook vaak natuur gecompenseerd worden. De zekerheid die nieuwe bewoners krijgen over hun uitzicht, uitloop en groen in hun directe omgeving is echter vaak zeer beperkt. Lees meer...